Mankai Stage A3! - Autumn 2020

Mankai Stage A3! - Autumn 2020

Native Name
MANKAI STAGE『A3!』~AUTUMN 2020
Original Work
A3! (video game)
Performances
Tokyo (Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball)
Aichi (Ai Plaza Toyohashi)
Hyogo (AiiA 2.5 Theater Kobe)
Tokyo (Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball)