Seiya Inagaki

Roles

Mankai Stage A3! - Winter 2021 (2021) : Omi Fushimi
Musical Seishun Aoharu Tetsudo 4 - Kyushu ensei ijo ari (2021) : Utsunomiya sen / Sanin honsen
Mankai Stage A3! - Winter 2020 (2020) : Omi Fushimi
Mankai Stage A3! - Autumn 2020 (2020) : Omi Fushimi
Karakuri Circus - Deus ex Machina (2019) : Captain Grazziano