All the visuals of 2nd Tokyo Revengers stage play unveiled

All the visuals of 2nd Tokyo Revengers stage play unveiled

The second stage play of the manga "Tokyo Revengers", "Tokyo Revengers - Bloody Halloween", will be performed from March 18 to 21, 2022 at the COOL JAPAN PARK OSAKA WW Hall in Osaka and from March 25 to April 3, 2022 at the Sunshine Theatre in Tokyo. 

All the visuals had been unveiled Saturday. 

Tokyo Revengers - Bloody Halloween

Tsubasa Kizu : Takemichi Hanagaki

Keisuke Ueda : Chifuyu Matsuno

Kandai Ueda : Keisuke Baji

Tomoru Akazawa : Kazutora Hanemiya

Kotone Hanase : Hinata Tachibana

Jun Noguchi : Naoto Tachibana

Masaki Nakao : Atsushi Sendo

Rita Aizawa : Takashi Mitsuya

Daichi Nakashima : Haruki Hayashida / Pa-chin

Kenta Nitta : Nobutaka Osanai

Shuji Kikuchi : Shuji Hanma

Kazuya Yuuki : Tetta Kisaki

Sho Jinnai : Ken Ryuguji / Draken

Ryo Matsuda : Manjiro Sano / Mikey

Source: Official Twitter 
(c) Ken Wakui - Kodansha / Butai "Tokyo Revengers" Production Committee