Tsubasa Kizu

Roles

Jigokuraku (2023) : Gabimaru
Futo Tantei The STAGE (2022) : Philip
Tokyo Revengers - Bloody Halloween (2022) : Takemichi Hanagaki
Gekidan "Dramatica" ACT1 - Saiyuki Yukyu Kitan (2021) : Goko (Natsume Sakasaki)
Paradox Live on Stage (2021) : Kanata Yatonokami
Tokyo Revengers (2021) : Takemichi Hanagaki
Yu Yu Hakusho Part 2 (2020) : Suzaku