Poster of "Gokutojihen" stage play unveiled

Poster of "Gokutojihen" stage play unveiled

The horor video game "Gokutojihen" will be adapted into stage play from July 11 to 19, 2020 at the Shinjuku FACE in Tokyo. 

The poster was unveiled today. 

Gokutojihen poster

Cast

Kouhei Chida : Kirishima
Kento : Saeki
Dai Isono : Tanizaki
Masato Saki : Hirahara
Tsubasa Yamaguchi : Tagami
Ryotaro Kosaka : Kinoshita
Mai Imade : Maki
Sho Arai : Saito
Ryuko Isogai : Rokkaku

 

Source : Gokutojihen stage play Twitter

(c) Rinnedou - SUNPLANT - Aononachi (c) 2020 Angeki "Gokutojihen" Production Committee