Manga Bakuman. adapted into stage play in 2021

Manga Bakuman. adapted into stage play in 2021

The manga "Bakuman." will be adapted into stage play in October 2021 in Tokyo and Osaka. 

A first visual had been revealed Friday. The stage play will star Hiroki Suzuki as Moritaka Mashiro and Yoshihiko Aramaki as Akito Takagi.

Bakuman. The Stage

Cast 
Hiroki Suzuki : Moritaka Mashiro
Yoshihiko Aramaki : Akito Takagi
Shohei Hashimoto : Eiji Niizuma
Oreno Graffiti : Shinta Fukuda
Yu Fukuzawa : Kazuya Hiramaru
Hiroki Murakami : Takuro Nakai
Mitsuru Karahashi : Hisashi Sasaki
Tomoharu Hasegawa : Akira Hattori
Jin Katagiri : Taro Kawaguchi

 

Source: Official Twitter 
(c) Tsugumi Oba - Takeshi Obata / Shueisha - "Bakuman." THE STAGE Production Committee