Main visual of Fruits Basket stage play unveiled

Main visual of Fruits Basket stage play unveiled

The stage play "Fruits Basket" will be performed from March 4 to 13, 2022 at the Nihonbashi Mitsui Hall in Tokyo. 

The main visual had been unveiled Thursday. 

Fruits Basket

Cast 
Ayano-Christie Yoshida : Tohru Honda
Naoya Kitagawa : Yuki Sohma
Shohei Hashimoto : Kyo Sohma
Hiroki Nakada : Ayame Sohma
Shogo Tamura : Hatsuharu Sohma
Ruita Koga : Momiji Sohma
Yuna Sekine : Kagura Sohma
Yuto Adachi : Ritsu Sohma
Erena Kamata : Kisa Sohma
Yoshiharu Jin : Hiro Sohma
Chisato Minami : Arisa Uotani
Yukari Nakamura : Saki Hanajima
Yuria Haga : Kyoko Honda
Seiya Inagaki : Kazuma Sohma
Yu Imari : Hatori Sohma
Yuya Asato : Shigure Sohma

 

Source: Official Twitter 
(c) Natsuki Takaya - Hakusensha / Fruits Basket Production Committee