Main visual of Charade Maniacs stage play unveiled

Main visual of Charade Maniacs stage play unveiled

The theater adaptation of the otome game "Charade Maniacs" will be performed from October 3 to 11, 2020 at the Lazona Kawasaki Plazasol in Kanagawa. The main visual was unveiled today. 

Charade Maniacs

Cast
Tatsuki Jonin : Kyouya Akase
Kaisei Abe : Tomose Banjou
Ryo Kobayashi : Mamoru Chigasaki
Keishi Hagio : Mei Dazai
Kazuharu Ara : Keito Ebana
Yoshikazu Kotani : Ryouichi Futami
Kousuke Shiraishi : Shouta Gyoubu
Hiromu Kido : Takumi Haiji
Shu Shiotsuki : Mizuki Iochi
Maria Tanijiri : Hiyori Sena

Staff
Masami Ito : Screenplay
Junya Nomoto : Direction

 

Source : Official Twitter 
(c) IDEA FACTORY (c) SrotaStage