All visuals of Rookies stage play published

All visuals of Rookies stage play published

After a drama and a movie, the manga "Rookies" will be adapted into a stage play. The performances will take place from November 18 to 23, 2021 at the Theatre1010 in Tokyo, from November 26 to 28, 2021 at the Sankei Hall Breeze in Osaka and on November 30, 2021 at the Sakira Ritto in Shiga. 

Rookies

Masakazu Nemoto : Koichi Kawato

Yuya Uno : Keiichi Aniya

Goki Agata : Tomochika Wakana

Seiya Konishi : Toru Mikoshiba

Yuki Tomotsune : Kei Shinjo

Shuya Sunagawa : Shuta Sekikawa

Satoshi Uekiya : Taira Hiratsuka

Yuto Miyazawa : Kiyooki Hiyama

Kyosuke Suga : Tetsuro Yufune

Daiki Sagawa : Shinobu Imaoka

Haruto Sakuraba : Yuya Okada

Nao Ota : Toko Yagi

Cast

Futakotamagawa high school

Masakazu Nemoto : Koichi Kawato
Yuya Uno : Keiichi Aniya
Goki Agata : Tomochika Wakana
Seiya Konishi : Toru Mikoshiba
Yuki Tomotsune : Kei Shinjo
Shuya Sunagawa : Shuta Sekikawa
Satoshi Uekiya : Taira Hiratsuka
Yuto Miyazawa : Kiyooki Hiyama
Kyosuke Suga : Tetsuro Yufune
Daiki Sagawa : Shinobu Imaoka
Haruto Sakuraba : Yuya Okada
Nao Ota : Toko Yagi
Yui Watanabe : Kaoru Fujita
Yosuke Nishi : Mitsuhide Kakefu
Toshiya Sakai : Shunsaku Ikebe
Shingo Kazami : Yoshio Murayama

 

Source: Official Twitter 
(c) Masanori Morita - Studio Hitman / Shueisha