All visuals of 3rd Kimetsu no Yaiba stage play published

All visuals of 3rd Kimetsu no Yaiba stage play published

The third stage play of the manga "Kimetsu no Yaiba" will be performed from September 10 to 11, 2022 at the TOKYO DOME CITY HALL in Tokyo, from September 16 to 25, 2022 at the Kyoto theater in Kyoto and from October 15 to 23, 2022 at the TOKYO DOME CITY HALL in Tokyo again. 

The visuals of "Kimetsu no Yaiba 3 - Mugen yume ressha" had been published Monday.

Kimetsu no Yaiba 3 - Mugen yume ressha

Ryota Kobayashi : Tanjiro Kamado

Karen Takahashi : Nezuko Kamado

Keisuke Ueda : Zenitsu Agatsuma

Yugo Sato : Inosuke Hashibira

Taiki Naito : Enmu

Jin Aoki : Akaza

Kyohei Shimokawa : Senjuro Rengoku

Daisuke Hosomi : Shinjuro Rengoku

Hiroshi Yazaki : Kyojuro Rengoku

Source: Official Twitter 1, 2
(c) Koyoharu Gotouge / Shueisha (c) Butai "Kimetsu no Yaiba" Production Committee