All the visuals of 2nd Kimetsu no Yaiba stage play unveiled

All the visuals of 2nd Kimetsu no Yaiba stage play unveiled

All the visuals of the second stage play "Kimetsu no Yaiba 2 - Kizuna" had been unveiled Monday. It's the adaptation of the manga "Kimetsu no Yaiba" (Demon Slayer). The performances will take place from August 7 to 15, 2021 at the Galaxy Theatre in Tokyo, from August 20 to 22, 2021 at the Umeda Arts Theater in Osaka and from August 27 to 31, 2021 at the TACHIKAWA STAGE GARDEN in Tokyo. 

 

Kimetsu no Yaiba 2 - Kizuna

Ryota Kobayashi : Tanjiro Kamado

Akari Takaishi : Nezuko Kamado

Keisuke Ueda : Zenitsu Agatsuma

Yugo Sato : Inosuke Hashibira

Reo Honda : Giyu Tomioka

Hiroshi Yazaki : Kyojuro Rengoku

Ryoshiro Tsuji : Tengen Uzui

Yumeto Okuda : Muichiro Tokito

Yoko Kadoyama : Shinobu Kocho

Akari Kawasaki : Mitsuri Kanroji

Kosuke Miyamoto : Obanai Iguro

Ryutaro Maeda : Sanemi Shinazugawa

Changhae : Gyomei Himejima

Mirai Uchida : Kanao Tsuyuri

Tomoki Hirose : Kagaya Ubuyashiki

Yoshihide Sasaki : Muzan Kibutsuji

Source: Official Twitter 
(c) Koyoharu Gotouge / Shueisha (c) Butai "Kimetsu no Yaiba" Production Committee 2021