Musical Yukoku no Moriarty Op. 4 - Hannin wa futari

Musical Yukoku no Moriarty Op. 4 - Hannin wa futari

Native Name
ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 ー犯人は二人ー
Original Work
Yukoku no Moriarty / Moriarty the Patriot (manga)
Performances
Osaka (Shin Kabukiza)
Tokyo (Galaxy Theatre)