Poster of Wotakoi stage play released

Poster of Wotakoi stage play released

The manga "Wotaku ni Koi wa Muzukashii" will be adapted into a stage play from May 11 to 15, 2022 at the Theater Sun-mall in Tokyo. 

The post had been released Friday.

Wotaku ni Koi wa Muzukashii

Cast 
Kazumi Doi : Hirotaka Nifuji
Marina Horiuchi : Narumi Momose
Ken Ogasawara : Taro Kabakura
Rio Tsubaki : Hanako Koyanagi
Yuki : Naoya Nifuji
Soui Odagawa : Ko Sakuragi

 

Source: Official Twitter 
(c) Fujita / Ichijinsha (c) Butai "Wotaku ni Koi wa Muzukashii" Production Committee