Main visual of 3rd Boku no hero academia stage play revealed

Main visual of 3rd Boku no hero academia stage play revealed

The main poster and the cast member list of the new play of the manga "Boku no hero academia", "Boku no Hero Academia The "Ultra" Stage - Heiwa no Shouchou" had been revealed Sunday. 

The performances will take place from April 9 to 10, 2022 at the Kanagawa Arts Theatre in Kanagawa, from April 22 to 24, 2022 at the Mielparque Osaka Hall in Osaka and from April 29 to May 8, 2022 at the TOKYO DOME CITY HALL in Tokyo. 

Boku no Hero Academia The "Ultra" Stage - Heiwa no Shouchou

Cast 
Shin Tamura : Izuku Midoriya
Ryota Kobayashi : Katsuki Bakugo
Yume Takeuchi : Ochako Uraraka
Naoki Takeshi : Tenya Iida
Ryo Kitamura : Shoto Todoroki
Mao Noguchi : Tsuyu Asui
Naoki Tanaka : Eijiro Kirishima
Shinichi Hashimoto : Yuga Aoyama
Saaya Yamasaki : Momo Yaoyorozu
Rin Matsubara : Fumikage Tokoyami
Keisuke Okubo : Mezo Shoji
Raita : Tomura Shigaraki
Yuta Osumi : Dabi
Anju Inami : Himiko Toga
Yusaku Kawasaki : Twice
Shin Koyanagi : Muscular
Kousuke Yonehara : Gran Torino
Yusuke Seto : Eraser Head
Yuki Okamoto : Present Mic
Yusuke Ueda : Endeavor
Changhae : Best Jeanist
Rei Inomata : Kota Izumi (double cast)
Seira Ina : Kota Izumi (double cast)
Daisuke Hosomi : All For One
Yu Yoshioka : All Might (true form)
Hiroaki Iwanaga : All Might (muscle form)

 

Source: Official Twitter
(c) Kouhei Horikoshi / Shueisha - “Boku no Hero Academia The 'Ultra' Stage" Production Committee