Main poster of 2nd My hero Academia stage play unveiled

Main poster of 2nd My hero Academia stage play unveiled

The poster of the stage play "Boku no Hero Academia The "Ultra" Stage - Honmono no Hero PLUS ULTRA ver." had been unveiled Monday. Iniatially scheduled in 2020, the play had been delayed due to COVID-19. The performances will take place from December 3 to 12, 2021 at the TOKYO DOME CITY HALL in Tokyo and from December 24 to 26, 2021 at the Kyoto theater in Kyoto. 

Boku no Hero Academia The "Ultra" Stage - Honmono no Hero PLUS ULTRA ver.

Cast 
Shin Tamura : Izuku Midoriya
Ryota Kobayashi : Katsuki Bakugo
Yume Takeuchi : Ochako Uraraka
Naoki Takeshi : Tenya Iida
Ryo Kitamura : Shoto Todoroki
Mao Noguchi : Tsuyu Asui
Naoki Tanaka : Eijiro Kirishima
Yugo Sato : Denki Kaminari
Shinichi Hashimoto : Yuga Aoyama
Saaya Yamasaki : Momo Yaoyorozu
Nagato Okui : Minoru Mineta
Rin Matsubara : Fumikage Tokoyami
Akari Kawakami : Kyoka Jiro
Shin Ikeda : Hanta Sero
Yume Nagatoshi : Mina Ashido
Raita : Tomura Shigaraki
Bishin Kawasumi : Stain
Yuta Osumi : Dabi
Anju Inami : Himiko Toga
Yusaku Kawasaki : Twice
Kousuke Yonehara : Gran Torino
Yusuke Seto : Eraser Head
Yuki Okamoto : Present Mic
Yusuke Ueda : Endeavor
Changhae : Best Jeanist
Ami Kiuchi : Midnight
Yu Yoshioka : All Might (true form)
Hiroaki Iwanaga : All Might (muscle form)

 

 

And a new stage play had been announced, it will be performed in Spring 2022! 

Boku no Hero Academia The "Ultra" Stage 2022

Source: Official Twitter 
(c) Kouhei Horikoshi / Shueisha - “Boku no Hero Academia The 'Ultra' Stage" Production Committee