All visuals of Shakunetsu Kabaddi stage play unveiled

All visuals of Shakunetsu Kabaddi stage play unveiled

The manga "Shakunetsu Kabaddi" (Burning Kabaddi) was adapted into an anime in 2021. A theater adaptation will be played in 2022. The performances will take place from February 18 to 27, 2022 at the Theatre1010 in Tokyo. 

The main visual and all the individual photos had been unveiled Friday. 

Shakunetsu Kabaddi

Rui Tabuchi : Tatsuya Yoigoshi

Shota Takasaki : Masato Ojo

Kaiki Ohara : Souma Azemichi

Yuga Iwasaki : Kei Iura

Atsuki Kashio : Kyouhei Misumi

Takuya Kishimoto : Nobutaka Ban

Yuya Miyashita : Ryuta Seki

Yu Miyazaki : Yuki Hitomi

Bishin Kawasumi : Ayumu Rokugen

Keisuke Kaminaga : Ren Takaya

Sosho Tomimoto : Shintaro Kizaki

Haruki Mochida : Yu Eikura

Taishin Hirano : Daisuke Muroya

Cast

Noukin High School
Rui Tabuchi : Tatsuya Yoigoshi
Shota Takasaki : Masato Ojo
Kaiki Ohara : Souma Azemichi
Yuga Iwasaki : Kei Iura
Atsuki Kashio : Kyouhei Misumi
Shunsuke Kobayakawa : Shinji Date
Takuya Kishimoto : Nobutaka Ban
Yuya Miyashita : Ryuta Seki
Yu Miyazaki : Yuki Hitomi

Souwa High School
Bishin Kawasumi : Ayumu Rokugen
Keisuke Kaminaga : Ren Takaya
Sosho Tomimoto : Shintaro Kizaki
Haruki Mochida : Yu Eikura
Taishin Hirano : Daisuke Muroya

 

Source: Official Twitter 
(c) Hajime Musashino - Shogakukan / Butai Shakunetsu Kabaddi Production Committee