Taro Saku

Taro Saku

Native name
咲太朗

Roles

Live Stage Skate Leading Stars (2021) : Tatsuya Yamashita