Shoichiro Akaboshi

Shoichiro Akaboshi

Native name
赤星昇一郎

Roles