Shakunetsu Kabaddi stage play announced in 2022

Shakunetsu Kabaddi stage play announced in 2022

After the anime version, the manga "Shakunetsu Kabaddi" will be adapted into a stage play in 2022.
The performances will take place from February 18 to 27, 2022 at the Theatre1010 in Tokyo. 

The first visual and the cast members list had been unveiled Monday. 

Shakunetsu Kabaddi

Cast 

Noukin High School

Rui Tabuchi : Tatsuya Yoigoshi
Shota Takasaki : Masato Ojo
Kaiki Ohara : Souma Azemichi
Yuga Iwasaki : Kei Iura
Atsuki Kashio : Kyouhei Misumi
Shunsuke Kobayakawa : Shinji Date
Takuya Kishimoto : Nobutaka Ban
Yuya Miyashita : Ryuta Seki
Yu Miyazaki : Yuki Hitomi

Souwa High School
Bishin Kawasumi : Ayumu Rokugen
Keisuke Kaminaga : Ren Takaya
Sosho Tomimoto : Shintaro Kizaki
Haruki Mochida : Yu Eikura
Taishin Hirano : Daisuke Muroya

 

Source: Official Twitter 
(c) Hajime Musashino - Shogakukan / Butai Shakunetsu Kabaddi Production Committee