Cast members of Skate Leading Stars stage play announced

Cast members of Skate Leading Stars stage play announced

The anime "Skate-Leading☆Stars" will be adapted into stage play from October 22 to 31, 2021 at the Shinagawa Prince Hotel Stellar Ball in Tokyo. 

All the cast members of "Live Stage Skate Leading Stars" had been announced Wednesday. 

Live Stage Skate Leading Stars

Cast 
Ryoki Nagae : Kensei Maeshima
Kaoru Masaki : Hayato Sasugai
You Maejima : Reo Shinozaki
Yusuke Ueda : Shotaro Terauchi
Ryou Tsukamoto : Itsuki Kiriyama
Kaoru Mitsuhasi : Yukimitsu Mochizuki
Yuta Higuchi : Akimitsu Mochizuki
Aloha Takamatsu : Sota Jonouchi
Kousuke Shiraishi : Tomoyuki Kubota
Kentaro Menjo : Izumi Himekawa
Shuto Washio : Taiga Himuro
Tomoki Iizuka : Toranosuke Kurayoshi
Yuki Yoshida : Yuma Michinaga
Taro Saku : Tatsuya Yamashita
Tatsuki Jonin : Noa Kuonji
Yoshihiko Narimatsu : Takumi Adachi

 

Source : Official Twitter 
(c) Butai "Skate-Leading Stars" Production Committee