Yoshihiro Minami

Yoshihiro Minami

Native name
南誉士広

Roles

Jujutsu Kaisen (2022) : Hanami